Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

Styrelsen 2022

Ordförande: Ole Granholm, Tonsättarevägen 18 D 12, 67300 Karleby, 040-513 8509, ole.granholm@netikka.fi

Viceordförande: Lars-Eric Thylin, Havstrutsbågen 20. 67200 Karleby, 0500-364758, lars.thylin@matador.fi

Sekreterare: Birgitta Nygård, Strandvägen 700, 68550 Öja, 0500–174 141, birgitta.nygard@anvianet.fi

Kassör: Britt-Mari Jylhä, Runebergsgatan 23 A1, 67100 Karleby, tfn 040-757 8706, bmj@hotmail.fi

Övriga styrelsemedlemmar: Birgitta Sundvik, Vidnäsgatan 5 bst 10, 67100 Karleby, tfn 040-829 1402, birgitta.sundvik@hotmail.com

Rita Kortell, Hakalaxgatan 64 A6, 67100 Karleby, tfn 040-513 1790, rita.kortell@hotmail.com

Ersättare i styrelsen:

Leif Jakobsson, Grindvägen 11, 67800 Karleby, tfn 050-302 2262, leif.jakobsson11@gmail.com

Christina Lillhonga, Rimmivägen 142, 67400 Karleby, tfn 045-2347477, christina.lillhonga@gmail.com

Kontaktpersoner och aktivitetsgrupper

Medlemsansregistret: Britt-Mari Jylhä, huvudansvarig, Birgitta Sundvik och Birgitta Nygård.

Webbredaktörer:  Lars-Eric Thylin, ansvarig. Ole Granholm, Birgitta Nygård.

Resekoordinator:  Ole Granholm. Övriga medlemmar i resekommittén: Britt-Mari Jylhä Birgitta Sundvik och Rita Kortell samt föreningens sekreterare Birgitta Nygård som tar emot anmälningar.

Pensionärskören: Dirigent John Storbacka, Hansebackvägen 7, 68550 Öja, tfn 06-834 0636, 050-330 7462. Rita Kortell och Christina Lillhonga sköter körens kontakter till styrelsen.

Programkommittén: Rita Kortell, Leif Jakobsson, Marit Emet, Birgitta Sundvik, Ole Granholm, Margita Lukkarinen.

Datagruppen: Ole Granholm, sammankallare, Birgitta Nygård, Britt-Mari Jylhä, Lars-Eric Thylin och Paul-Håkan Krokfors. Vi samarbetar med Karlebynejdens institut om datakurser. Per-Ole Renlund tfn 0400-161 825, anlitas som lärare.

Lotteri: Lolan och Atle Granqvist (vår och höst).

Bowling: Karl G. Andersson, tfn 0400-500 614, karl.g.andersson@gmail.com och Håkan Skrabb. Bowlingträningar varje torsdag kl. 14.00.

Golf: Matti Vilo, tfn 044-290 0751 och Carl-Göran Henriksén och Ole Granholm. ”Seniormåndag” ordnas varje måndag förmiddag maj – september.

Pidro: Atle Granqvist, tfn 0400-364 262. Två lag per förening får delta i regionens turnering.

Boule: Kontaktperson Atle Granqvist, tfn 0400-364 262. Träning onsdagar vid  Kipparihallen på konstgräsplanen i Sandhagen kl. 14.00. Vintertid onsdag kl. 9.30 i Kipparihallen.

Frågesport: Kontaktperson: Ole Granholm. Föreningen ställer upp med ett tremannalag. Det har bestått av Ragny Mutka, Leif Jakobsson och Leif Smedjebacka.

Medhjälpare vid kaffeservering: Atle Granqvist, Rita Kortell och Birgitta Nygård.

Fotografer: Ole Granholm, Birgitta Nygård, Britt-Mari Jylhä, Karl G. Andersson och Paul-Håkan Krokfors. För specialuppdrag anlitas Eugen Söderström tfn 040-358 6949.

Ansvariga för tekniken: Lars-Eric Thylin webb-sidan, Ole Granholm, Paul-Håkan Krokfors och Per-Ole Renlund.

Kontakter till pressen: Sköts av ordföranden och sekreteraren.

Föreningens representant i Äldre rådet: Roy Sabel, Koivukankaantie 109, 68300 Kelviå. Tel. 040-516 7061. e-post: roy.sabel@Suomi.24.fi

Facebook: Ole Granholm och Birgitta Nygård.