Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf verkar lokalt som pensionärernas intresse-bevakare genom att informera och påverka beslutsfattare och tjänstemän om vilka behov och förväntningar pensionärerna har på staden och dess utveckling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STYRELSENS  JULHÄLSNING  LÄS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronaviruset kullkastade vår verksamhetsplan. Men det betyder inte att vi skall sitta sysslolösa. Naturen och dess vandringsleder står till vårt förfogande. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅ DENNA SIDA KOMMER VI ATT INFORMERA OM AKTUELLA SAKER SOM BERÖR OSS PENSIONÄRER

SOITE OCH CORONAVIRUS

HUR GÖR MAN VID FÖRKYLNINGSSYMPTOM ?  LÄS  MER

INFO: korona.soite.fi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bästa medlemmar!

Alla träffar, aktiviteter och resor är på grund av coronapandemin inställda tillsvidare.

Besök vår hemsida och Facebook under denna tid för aktuell information.

Följ myndigheternas direktiv och ta väl hand om er!

Styrelsen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadssundet i Gamlakarleby på 1950-talet

I början på 1960-talet skrev en skolpojke i sin uppsats: "I Gamlakarleby har vi en vacker sund med klarblå vatten."                                                                                                                          Även idag bjuder en vandring längs Stadssundet på intressanta upplevelser!