Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf verkar lokalt som pensionärernas intresse-bevakare genom att informera och påverka beslutsfattare och tjänstemän om vilka behov och förväntningar pensionärerna har på staden och dess utveckling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOULE

Varje onsdag kl. 9 från med 22.6 spelar vi boule på konstgräsplanen i Sandhagen. Vi finslipar formen inför förbundsmästerskapet på Åland. Nya boulespelare är välkomna med i gemenskapen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEMLIGA  RESAN

Välkommen på vår Hemliga resa den 2 juli med start från Lerbackas bilaffär kl. 09. Anmälan senast 20.6 till Birgitta Nygård 0500-174 141 som ger närmare information. Trevlig fortsättning på sommaren!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPF 50 års BUDKAVLE överlämnades till stadens ledning och beslutsfattare LÄS MER !

Pensionärsföreningen Vi Norrifråns representanter Ole Granholm, Lars-Eric Thylin och Birgitta Nygård diskuterar innehållet i budkavlen med stadsdirektör Stina Mattila som lovar föra ärendet vidare. Bild: Frida Pått, Österbottens tidning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOULE VARJE ONSDAG

Vi fortsätter våra bouleträningar på konstgräsplanen i Sandhagen varje onsdag kl. 14.00. Ifall dåligt väder flyttar träningspassen till Kipparihallen. Gamla och nya boulespelare hälsas välkomna!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STADSVANDRINGAR

Vi fortsätter med våra vandringar torsdagen 12.5.2022 kl 13. Start från Idrottsgården. Kom med!          

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensionärskörens jubileumskonsert

Tisdagen den 10 maj kl. 13 bjuder Pensionärskören Vi Norrifrån på en jubileumskonsert i Mikaelsalen i Karleby. Kören grundades den 17 oktober 2005 och meningen var att en jubileumskonsert skulle hållas i oktober 2020. Men coronapandemin slog till och planerna måste framskjutas. Nu har läget lättat och övningarna har kommit i gång. I stället för en normal månadsträff bjuder pensionärskören på en jubileumskonsert. Detta sker i samarbete med Pensionärsföreningen Vi Norrifrån.

Pensionärskören leds av körens dirigent John Storbacka som hållit i taktpinnen sedan starten. Vid pianot Kenneth Ågren. Kaffeservering ordnas. Alla hjärtligt välkomna i sångens tecken

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Månadsträff i Mikaelssalen torsdag 7.4.2022 kl. 13.00.

Historiska Berättelser med Lars-Eric Thylin. "Från Ristrands marknadsplats till Handelsstad" i ord och bild.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOWLINGTURNERINGEN 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅ DENNA SIDA KOMMER VI ATT INFORMERA OM AKTUELLA SAKER SOM BERÖR OSS PENSIONÄRER

SOITE OCH CORONAVIRUS

HUR GÖR MAN VID FÖRKYLNINGSSYMPTOM ?  LÄS  MER

INFO: korona.soite.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadssundet i Gamlakarleby på 1950-talet

I början på 1960-talet skrev en skolpojke i sin uppsats: "I Gamlakarleby har vi en vacker sund med klarblå vatten."                                                                                                                          Även idag bjuder en vandring längs Stadssundet på intressanta upplevelser!