Pensionärsföreningen Vi Norrifrån

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf verkar lokalt som pensionärernas intresse-bevakare genom att informera och påverka beslutsfattare och tjänstemän om vilka behov och förväntningar pensionärerna har på staden och dess utveckling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HEMLIGA RESAN  -  Lediga platser

Vi har några lediga platser till Hemliga resan 18 augusti! Anmälan till Birgitta N. tel. 0500-174 141. Start kl. 8.30. Vi återvänder till Karleby vid 18-tiden. Närmare detaljer senare. Välkommen med!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONENS GOLFMÄSTERSKAP I JAKOBSTAD 26 AUGUSTI

Anmälan bör göras så fort som möjligt eftersom deltagarantalet är begränsat.

Se närmare detaljer i Händelsekalendern !

Anmälan om deltagande till Johan Karjaluoto, sms på tel.nr 0400-660322 eller per e-post: johan.k@multi.fi 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronaviruset kullkastade vår verksamhetsplan. Men det betyder inte att vi skall sitta sysslolösa. Naturen och dess vandringsleder står till vårt förfogande. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅ DENNA SIDA KOMMER VI ATT INFORMERA OM AKTUELLA SAKER SOM BERÖR OSS PENSIONÄRER

SOITE OCH CORONAVIRUS

HUR GÖR MAN VID FÖRKYLNINGSSYMPTOM ?  LÄS  MER

INFO: korona.soite.fi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadssundet i Gamlakarleby på 1950-talet

I början på 1960-talet skrev en skolpojke i sin uppsats: "I Gamlakarleby har vi en vacker sund med klarblå vatten."                                                                                                                          Även idag bjuder en vandring längs Stadssundet på intressanta upplevelser!